Canon EOS10Dlogo
Administration: David Allan Larsen, Holtegårdsvej 25 - Telefon: 4068 4692
e-mail: salg@e-billeder.dk
 

Prisliste

Salg af elektroniske billeder
til aviser, blade samt anden broadcast herunder internet:

Et billede fra vores online arkiv uanset brug eller placering. 400kr + moms.
Se i øvrigt vilkår for reproduktion længere nede på siden

Salg af papirbilleder:
Papirbillede 30 x 40: 298 kr. *
Papirbillede 20 x 30: 198 kr. *
Papirbillede 13 x18: 49 kr. *
Papirbillede 10 x15: 29 kr. *
Priserne er inklusive moms.

* Papirbilleder som bruges til reproduktion eller broadcast herunder internet skal også betale honorar for brugen. Dvs. billedkopiens pris samt kr. 400 + moms.

Prisliste sidst opdateret 07/01-2006

Vilkår for reproduktion

 1. Taksterne gælder for éngangsreproduktion. Billedmaterialet må ikke udlånes og udnyttelsesretten må ikke videresælges/overdrages uden udtrykkelig aftale med fotografen.

 2. Hvis en sådan tilladelse foreligger, skal prislistens betingelser respekteres under alle forhold, og afregning til fotografen skal ske efter prislistens takster. Ved enhver videreudnyttelse skal der fremsendes en specificeret opgørelse over de anvendte billeder med oplysning om dato for anvendelse, salgspris/-bruger etc. Dette gælder også for billeder fremsendt i udvalg.

 3. Når leverede fotos har været offentliggjort, skal et eksemplar af publikationen fremsendes vederlagsfrit til fotografen.

 4. Billeder anvendt fra arkiv samt genanvendelse af billeder skal automatisk afregnes til fotografen senest 30 dage efter brug. Såfremt fotografen ikke har modtaget skriftlig besked om anvendelsen senest 30 dage efter benyttelsen debitteres et tillæg på 100% pr. billede.

 5. Alle billeder leveres i henhold til Ophavsretslovens bestemmelser - ophavsretten tilhører fotografen.

 6. Billeder må ikke udsættes for ændringer i form af sammenklipning/sammenkopiering og elektronisk manipulation etc. uden fotografens udtrykkelige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. (Evt. sammenklippede billeder beregnes efter antallet af anvendte billeder).

 7. Digital videreudnyttelse af billeder (f.eks. på Internet) må kun ske efter aftale med fotografen. Digital lagring af billeder må kun finde sted til internt brug. Al anden digital lagring er forbudt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra fotografen.

 8. Ved al offentliggørelse skal der ved billedet anføres: Foto: www.e-billeder.dk. Ved udeladelse beregnes et tillæg til billedprisen på 100%.

 9. Ved kommerciel brug af et billede påhviler det brugeren at sikre sig fornøden tilladelse fra de afbillede personer. De leverede billeder er normalt ikke modelfotos. Ved publicering af billeder, hvori en anden ophavsmands værk indgår, er brugeren selv ansvarlig for eventuelle økonomiske krav, der måtte blive rejst af denne.

 10. Betaling:
  Ved papirkopier bliver regningen medsendt kopierne. Ved køb af digitale billeder on-line bliver regningen faktureret efter publicering eller efter aftale. Ved bestilling af billeder på CD/DVD bliver regningen medsendt mediet. Ved betaling senere end 7 dage fra fakturadato beregnes 2% til administration, porto og rente pr. påbegyndt måned fra fakturadato - dog minimum 100 kr.

 
Made by: Made by gartneriet.dk